مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی اصغر
نام خانوادگی:کریم خانی
پست الکترونیک:aliasqarkarimkhani@yahoo.com
تلفن همراه:09126530359
آدرس وب سایت:akarimkhani.ir
نخصص ها:تاریخ و سیره ، فقه و اصول ، سایر